ЗАТВЕРЖУЮ
Завідувач відділення 
_______В.П.Сулима

ГРАФІК
Проведення консультацій з виконання дипломного проекту
для студентів груп 4-К-68,4-К-69 на відділені
спеціальності «Обслуговування і ремонт залізничних споруд та
об’єктів колійного господарства»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач відділення
«Транспортні технології»
___________В.О.Берегута
________

Графік проведення процентовок керівниками дипломних проектів
у групах 4-ОП- 4, 4-ОП- 5,
спеціальність  5.07010103
«Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

 « Погоджено»                                                                                       «Затверджую»

 Методист                               М.С.Романюк                                      Зав. відділенням              М.Г.Машталер

 «____»________________2018р.                                                       «___»___________2018р.

                                                     ГРАФІК

                                           ходу дипломування студентів групи  2-Бс-52з

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач відділенням
М.Г. Машталер

Графік
Проведення контрольних перевірок з виконання дипломного проекту
 для студентів групи 4-М-52
спеціальності "Галузеве машинобудування"
Початок о 10:00