ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач відділення
«Транспортні технології»
___________В.О.Берегута
________

Графік проведення процентовок керівниками дипломних проектів
у групах 4-ОП- 4, 4-ОП- 5,
спеціальність  5.07010103
«Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

 

         Дата, час

             Аудиторія

Виконано дипломного проекту в процентах

       10.05.2018,  9.00 год

                         119,115

                        15  %

       17.05.2018, 9.00 год

                         119,115

                        30 %

       24.05.2018, 9.00 год

                         119,115

                        50 %

       07.06.2018, 9.00 год

      

                         119,115

                        75 %

       18.06.2018, 9.00 год

                         119,115

                       100 %

Розглянуто цикловою комісією
спеціальності 5.07010103
«Організація перевезень і управління
на залізничному транспорті»
Протокол № 9 від  28.03.2018р.
______________Б.В.Щербаченко

Графік проведення платних консультацій викладачами спеціальності
«Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства»
на ІІ-е півріччя 2013-2014н.р.

Прізвище, ім’я та

по батькові

Дисципліна

Група

Кільк.

 годин

Дата проведення

Гавриш А.П.

Економіка, організація і планування виробництва

ОУПД

ОУПД

4-к-60

4-к-61

3-К-62

3-К-63

3

2

2

2

28.01.14, 11.02.14, 25.02.14

04.02.14, 18.02.14

11.03.14, 25.03.14

04.03.14, 18.03.14

Карнаух K.M.

Основи вишукування., проектування залізниць

3-К-62

3-к-63

1

1

05.02.14

19.02.14

Довжок П.В.

Т.О. і ремонт залізничної колії

Т.О. і ремонт залізничної колії

Спеціальний курс

Спеціальний курс

4-к-61

3-К-63

4-к-60

4-к-61

2

2

1

1

26.02.14, 26.03.14

19.02.14, 19.03.14

05.02.14

12.02.14

Маняк В.І.

НКР

НКР

Машинізація колієвих робіт

Конструкція, т.о. і ремонт колії

3-к-62

3-к-63

3-к-62

3-м-45

1

1

3

1

04.02.14

18.02.14

28.01.14, 11.02.14, 25.02.14

04.03.14

Мусій Л.П.

Залізнична колія

Залізнична колія

Конструкція, т.о. і ремонт колії

2-к-64

2-к-65

3-м-46

3

3

-

30.01.14, 20.02.14, 20.03.14

06.02.14, 27.02.14, 27.03.14

-

Черніцька 3.1.

Основи екології

Основи екології

Основи екології

Основи екології

БЖД

БЖД

БЖД

БЖД

2-к-64

2-к-65

2-Б-49

2-л-54

2-к-64

2-к-63

2-Б-49

2-Л-54

1

1

1

1

1

1

1

1

13.02.14

20.02.14

16.01.14

30.01.14

27.02.14

03.03.14

0304.14

10.04.14

Парчевський А.А.

Будівельні та конструкційні матеріали

Машинізація колієвих робіт

Технічна документація

Технічна документація

3-к-62

3-К-63

3-к-63

4-К-60

4-К-61

2

2

3

2

1

06.02.14, 06.03.14

13.02.14, 13.03.14

20.02.14, 04.04.14, 17.04.14

30.01.14, 27.02.14

20.03.14

Седач О.Г.

Геодезія

2-к-65

   

Гавриш А.П.

Карнаух K.M.

Довжок П.В.

Маняк В.І.

Черніцька 3.1.

Мусій Л.П.

Парчевський А.А.

Седач О.Г.