Освітня програма - Завантажити


ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Черната П.В. - завідувач відділення

Відділення спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд» було засновано у 1969 році. Перший випуск техніків – будівельників відбувся у 1973 році.За цей період підготовлено майже 3500 фахівців як за денною, так і заочною формою навчання.

У 2014 році відкрито спеціалізацію « Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю»

Випускники відділення працюють на підприємствах Укрзалізниці та в будівельних і проектних організаціях, займають посади майстрів будівельних та монтажних робіт, техніків - проектувальників, є виконавцями робіт. Крім того випускники відділення можуть проводити технічну експертизу будівель та здійснювати операції з нерухомістю.

Під час навчання у коледжі студенти набувають також робочих професій – муляра та штукатура. Випускники спеціальності мають можливість продовжити освіту за фахом за скороченим терміном у Одеській державній академії будівництва та архітектури, Київському національному університеті будівництва та архітектури та інших навчальних закладах, що з ними співпрацює коледж.

Навчальний процес відбувається у лабораторіях, кабінетах, навчальному полігоні, що відповідають сучасним тенденціям будівельної галузі.

Під час навчальної, виробничої та технологічної практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навиків, професійних якостей особистості фахівця, оволодіння сучасним методам та засобам праці в галузі будівництва для прийняття самостійних рішень під час виконання конкретних робіт у реальних ринкових і виробничих умовах.