Сертифікати у сфері фахової передвищої освіти

 1. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
 2. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 3. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
 4. Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
 5. Спеціальність 205 Лісове господарство
 6. Спеціальність 261 Пожежна безпека
 7. Спеціальність 273 Залізничний транспорт
 8. Спеціальність 275 Транспортні технології
 9. Сертифікат правомірності провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти

Сертифікати у сфері вищої освіти

 1. Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
 2. Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
 3. Спеціальність 205 Лісове господарство
 4. Спеціальність 261 Пожежна безпека
 5. Спеціальність 273 Залізничний транспорт
 6. Спеціальність 275 Транспортні технології