1. Статут Вінницького транспортного фахового коледжу
 2. Положення про організація освітнього процесу у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 3. Положення дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти
 4. Положення про проведення проміжної атестації у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 5. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 6. Положення про сертифікат учасника заходів та порядок його видачі у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 7. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
 8. Положення про школу професійного становлення молодого педагога у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 9. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни/предмета у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 10. Положення про організацію інклюзивного навчання у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 11. Порядок супроводу навчання студентів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 12. Положення про неформальну та/або інформальну освіту у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 13. Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледж
 14. Положення про порядок розроблення освітньо-професійних програм у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 15. Положення про керівника підрозділу відповідального за освітньо-професійну програму у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 16. Положення про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 17. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 18. Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 19. Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 20. Положення про порядок перезарахування та визначення академічної різниці в навчальному плані студентів у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 21. Положення про навчальні дисципліни вільного вибору студентів (вибіркові навчальні дисципліни) у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 22. Положення про навчання з використанням дистанційних технологій у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 23. Положення про змішане навчання у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 24. Положення про систему управління навчанням Google Workspace у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 25. Положення про проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 26. Положення щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 27. Положення про наглядову раду у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 28. Положення про стейкхолдерів у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 29. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 30. Положення про ведення журналу навчальних занять у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 31. Положення про заповнення вакантних бюджетних місць регіонального замовлення у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 32. Положення про методичну роботу у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 33. Положення про наставництво у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 34. Положення про планування та проведення відкритих занять у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 35. Положення про стипендіальну комісію у Вінницькому транспортному коледжі
 36. Положення призначення стипендій і виплати академічних стипендій у Вінницькому транспортному фаховому коледжі (зі змінами)
 37. Положення про призначення та виплати соціальних стипендій у Вінницькому транспортному фаховому коледжі (зі змінами)
 38. Положення про бібліотеку у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 39. Положення про навчальний кабінет (лабораторію) Вінницького транспортного фахового коледжу
 40. Положення про літній трудовий семестр для студентів Вінницького транспортного фахового коледжу
 41. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів Вінницького транспортного фахового коледжу під час занять фізичними вправами
 42. Положення про організацію фізичної культури/фізичного виховання і масового спорту у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 43. Положення про розподіл на навчальні групи з фізичного виховання у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 44. Положення про виховну роботу у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 45. Положення про батьківське самоврядування Вінницького транспортного фахового коледжу
 46. Положення про затвердження про атестацію педагогічних працівників
 47. Положення про кураторство у Вінницькому транспортному фаховому коледжі
 48. Положення про порядок проведення атестації у формі комплексного кваліфікаційного іспиту/захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)
 49. Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів фахової передвищої освіти Вінницького транспортного фахового коледжу