1. Закон України "Про освіту"
 2. Закон України "Про фахову передвищу освіту"
 3. Закон України "Про повну загальну середню освіту"
 4. Закон України "Про вищу освіту"
 5. Закон України "Про професійно-технічну освіту"
 6. Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
 7. Статут Вінницького транспортного фахового коледжу
 8. Положення "Про Національну освітню електронну платформу"
 9. Закон України "Про запобігання корупції"
 10. Постанова "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"
 11. Положення "Про акредетацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти"
 12. Постанова "Питання стипендіального забезпечення"
 13. Наказ МОН України "Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації"
 14. Наказ МОН України "Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти"
 15. Стратегія розвитку Вінницького транспортного фахового коледжу 2021-2026 рр.
 16. Кодекс законів про працю України
 17. Закон України "Про доступ до публічної інформації"
 18. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників
 19. Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року
 20. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність"